U 11 2019/20

hintere Reihe v.l.n.r.
mittlere Reihe v.l.n.r.
sitzend v.l.n.r.